Turysci.pl

fot. pixabay/biblioteka publiczna

Radio Zet informuje: MEN zdecydowało. Zapadła ostateczna decyzja ws. półkolonii

24 Marca 2022

Autor tekstu:

Ania Radke

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie wytyczne przygotowano dla organizatorów półkolonii

  • jakie środki należy podjąć

  • gdzie szukać informacji

Radio Zet przekazało wytyczne dla organizatorów półkolonii opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i GIS. W tym roku wyjazd na ferie będzie niemal niemożliwy ze względu na pandemię.

Radio Zet: MEN, MZ i GiS opracowały wytyczne dla organizatorów półkolonii

Ferie zimowe w tym roku w całej Polsce odbędą się w jednym, wspólnym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 roku. Chociaż wyznaczono daty, Minister Zdrowia zaapelował, aby w tym czasie nie wyjeżdżać, tylko pozostać w domu. Zapowiedziano ponadto kontrole hoteli.

Jak informuje Radio Zet, możliwa będzie organizacja wypoczynku w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. Odbywać będą mogły się jedynie na terenie szkoły lub placówki. 

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery obszary: 

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii,

  • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii,

  • procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii,

  • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz. 

Szczegółowe wytyczne na półkolonie

Pierwsza grupa wytycznych dotyczy uczestników półkolonii i ich rodziców lub opiekunów. Jak wynika z dokumentu, w półkoloniach mogą brać udział wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzice są natomiast zobowiązani do podania numeru kontaktowego m.in. organizatorowi i kierownikowi półkolonii.

Rodzice lub opiekunowie są również zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka, jeżeli wystąpią u niego objawy zakażenia. Mają również obowiązek poinformowania organizatora o chorobach przewlekłych mogących narazić je na cięższy przebieg zakażenia na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Powinni również zaopatrzyć podopiecznego w indywidualną osłonę nosa i ust.

Dział dotyczący bezpieczeństwa w miejscu półkolonii zawiera przede wszystkim informacje że półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. W tym celu mogą zostać wykorzystane: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Ponadto, sala przeznaczona na półkolonie powinna spełniać zasadę 4 metrów kwadratowych na 1 osobę. 

Jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej sali i nie zmieniać jej aż do końca turnusu. Grupa powinna liczyć nie więcej niż 12 osób i mieć swojego stałego wychowawcę. W tym samym czasie nie powinny się odbywać żadne inne zajęcia. Personel oraz uczestnicy mają mieć zapewnione również środki ochrony indywidualnej.

Kolejny dział dotyczy zasad wydawania posiłków podczas półkolonii. Jak czytamy, powinno odbywać się ono w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Sprecyzowano również odległość między stolikami, która powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m powyżej wysokości stolika.

Organizatorzy są również zobowiązani do dezynfekcji stołów i krzeseł po każdej grupie, a naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 st. lub je wyparzać. Ponadto, w kuchni mogą pracować wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych i nie powinni kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami. Dzieci mogą również spożywać jedzenie przyniesione z domu.

Zaleca się również regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robili to wszyscy uczestnicy. Szczególnie należy zwrócić na to uwagę po przyjściu do miejsca organizacji półkolonii, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Ponadto, należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

MEN zastrzega również, że wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik i wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych w stronę infekcji dróg oddechowych.

- Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji - przekazał resort. - W miarę możliwości zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego - wskazało ministerstwo. 

Trzeci blok zawiera procedury co zrobić jeśli uczestnik, wychowawca lub inna osoba wykaże objawy choroby dróg oddechowych. Czytamy, że w takim przypadku trzeba niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów uczestnika o konieczności odebrania dziecka. W przypadku osoby dorosłej należy odsunąć ją od wykonywanych czynności, skierować do domu oraz poinformować o takiej sytuacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W ostatniej części czytamy, jak postępować w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem. W takim przypadku ustalić listę kontaktów z osobą z zewnątrz i zalecić stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus  oraz www.gis.gov.pl. Konieczna będzie również dezynfekcja przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 

Źródło: Radio Zet

Tagi:

Podobne artykuły

Polska

Najpiękniejsze drewniane kościoły w Małopolsce. Wyrusz na wyprawę wyjątkowym szlakiem
Czytaj więcej >

Polska

Wiosenny baby boom we Wrocławiu. Tymi narodzinami chwali się prezydent miasta
Czytaj więcej >

Polska

Znalazł w rowie żółwia i od razu wezwał pomoc. Ogromny gad mógłby odgryźć mu dłoń
Czytaj więcej >

Polska

Akcja ratunkowa w Tatrach. Mężczyźni utknęli na szczycie. Koczowali tam całą noc
Czytaj więcej >

Polska

Duża zmiana dla turystów wylatujących do Chorwacji. To ukróci kolejki na lotniskach
Czytaj więcej >

Polska

Polskie Malediwy można zwiedzać za darmo. Niesamowite, co skrywa turkusowa woda
Czytaj więcej >
Ania Radke

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek logistyka i administrowanie w mediach. Przed dołączeniem do redakcji pracowałam w agencjach PR. Kocham wielkie miasta i wysokie góry, a sporty zimowe to mój żywioł. Interesuje się społeczeństwem i sztuką w każdej postaci, uwielbiam też poznawać obce kultury. Do redakcji Turystów dołączyła kierowana przede wszystkim ciekawością świata i zamiłowaniem do pisania. Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]