Wyszukaj w serwisie
turystyka Lotniska i linie lotnicze okiem turystów polska europa świat poradnik podróżnika archeologia quizy
Turysci.pl > Polska > Przekroczysz tę linię w Polsce i będziesz mieć kłopoty. Mandat nawet 500 zł
Paulina Pacholec
Paulina Pacholec 26.03.2024 17:10

Przekroczysz tę linię w Polsce i będziesz mieć kłopoty. Mandat nawet 500 zł

Granica państwowa
Fot. Straż Graniczna

Na granicy Podkarpacia z Ukrainą obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej. Jest to jednocześnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej, objęta ochroną przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Przekraczanie tej granicy oraz przebywanie w jej bliskim sąsiedztwie regulowane są przez krajowe i międzynarodowe przepisy.

Zgodnie z prawem, Granicą Rzeczypospolitej Polskiej jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego.
 

W jaki sposób jest oznaczona granica państwa?

Granice państw na lądzie są oznaczone za pomocą dwóch żelbetonowych słupów granicznych, ustawionych zazwyczaj w odległości 2,5 metra od linii granicznej po obu stronach oraz kamieniem lub żelbetonowym słupkiem poligonowym umieszczonym między nimi na samej granicy.

W punktach istotnych załamań linii granicznej oraz w szczególnie charakterystycznych miejscach stosuje się dwa żelbetonowe słupy graniczne z monolitem ustawionym między nimi na samej linii granicznej. Gdzie granica przechodzi z obszaru lądowego na wodny lub z wodnego na lądowy, stosuje się trzy żelbetonowe słupy graniczne oraz monolit, przy czym dwa słupy i monolit są umieszczone na jednym brzegu rzeki lub jeziora, a trzeci słup kierunkowy znajduje się na przeciwnym brzegu, na przedłużeniu linii granicznej.

Z odległości linii granicznej w głąb kraju ciągnie się pas drogi granicznej o szerokości 15 metrów. Wejście na ten obszar jest surowo zabronione. Na drogach dojazdowych oraz bezpośrednio w rejonie granicy ustawione są wyraźne tablice ostrzegawcze: „Pas drogi granicznej wejście zabronione” i „Granica państwa przekraczanie zabronione”.

Zakaz wejścia na pas drogi granicznej

Odcinek granicy polsko-ukraińskiej w regionie Podkarpackim ma długość prawie 239 kilometrów. Stały monitoring integralności granicy państwowej jest prowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy użyciu nowoczesnych środków technicznych, co umożliwia podejmowanie działań nawet w przypadku braku fizycznej obecności funkcjonariuszy w okolicach granicy państwowej.

W województwie podkarpackim obowiązuje zakaz przekraczania pasma drogi granicznej przy granicy z Ukrainą. Zakaz ten został ustanowiony poprzez Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego numer 16/09 z dnia 19 października 2009 roku.

Kogo nie dotyczy zakaz? Co grozi za jego złamanie?

Zakaz nie dotyczy fragmentów pasa drogi granicznej, które są objęte oznakowanymi szlakami turystycznymi. Jednakże osoby, które korzystają z tych szlaków turystycznych, prowadzących przez granicę lub przez pas drogi granicznej, zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego ich tożsamość.

Dodatkowo, na fragmencie granicy państwowej między znakiem granicznym nr 164 (Rozsypaniec) a znakiem granicznym nr 213 (Opołonek), pieszy ruch zorganizowanych grup turystycznych z przewodnikiem jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz zgody właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych.

Przekroczenie pasa drogi granicznej stanowi naruszenie przepisów, podobnie łamanie regulacji w strefie nadgranicznej niesie zagrożenie karą grzywny do 500 zł. Natomiast zbliżenie się do znaku granicznego na terenie Ukrainy stanowi nielegalne przekroczenie granicy, co ze względu na okoliczności może być uznane za wykroczenie lub przestępstwo.