Anglia skrywa tejemnicęFot. unsplash.com/@nervum

Jaką tajemnicę skrywa? Niezwykle Stonehenge fascynuje miliony ludzi z całego świata

Anglia ma wiele różnych atrakcji turystycznych, a najbardziej znaną z nich jest Stonehenge. Kamienny krąg fascynuje zarówno badaczy jak i podróżników. Magiczne pochodzenie obelisków próbują wytłumaczyć naukowcy z całego świata.

Anglia na południu skrywa miejsce, w którym znajduje się najbardziej znane i zarazem zagadkowe stanowisko archeologiczne. Megalityczny krąg na równinie Salisbury budzi podziw i fascynację, ale także intensywną debatę nawet około 4600 lat po tym, jak zbudowali ją starożytni, którzy nie pozostawili żadnych zapisów. Turyści jeżdżą w to miejsce, by zobaczyć niezwykły zabytek oraz poczuć rzekomą "magię" przepływającą wewnątrz kręgu.

Anglia przyciąga badaczy z całego świata

Tajemnicza przeszłość pomnika zrodziła niezliczone opowieści i teorie. Według folkloru, Stonehenge został stworzony przez Merlina, czarodzieja legendy arturiańskiej, który magicznie przetransportował ogromne kamienie z Irlandii, gdzie zgromadzili je olbrzymi. Inna legenda mówi, że duńscy najeźdźcy postawili kamienie, a kolejna teoria głosi, że były to ruiny rzymskiej świątyni. Współczesne interpretacje są nie mniej kolorowe: niektórzy twierdzą, że Stonehenge jest miejscem lądowania statków kosmicznych, pojawiają się też głosy, że jest to gigantyczny symbol płodności w kształcie żeńskich narządów płciowych.

Pierwsze badania archeologiczne tego miejsca pochodzą z lat 60. XVI wieku, gdy zostały zbadane przez antykwariusza Johna Aubrey'a. Aubrey przypisał Stonehenge późniejszym Celtom, uważając, że jest to centrum religijne, któremu przewodniczy kapłani Druidów.

Kolejne stulecia przynosiły różne modyfikacje, począwszy od czasu postawienia pierwszego pomnika i trwały ponad tysiąc lat. 5000 lat temu powstał okrągły ziemny wał i rów, od których rozpoczęło się dzieło. Skomplikowany wzór drewnianych słupków wymieniono około 2600 r.p.n.e. na 80 dolestytowych "blue stones" z Walii, które zostały przearanżowane co najmniej trzy razy po dodaniu większych kamieni sarsen kilkaset lat później. Te ogromne bloki z piaskowca, każdy o wadze około 25 ton, zostały przetransportowane na odległość ok. 30 kilometrów, aby stworzyć ciągły zewnętrzny okrąg z pięcioma trylitonami (parami słupków z nadprożem na górze). Szacuje się, że budowa Stonehenge zajęła ponad 20 milionów godzin.

Różne teorie

Współczesna debata na temat znaczenia pomnika ma dwa główne obozy: tych, którzy uważają go za święte miejsce i innych, którzy twierdzą, że stanowi ono obserwatorium naukowe. Obie gruoy opierają swoje teorie na niebiańskim wpływie tego miejsca, przy czym wyrównanie do słońca i księżyca stanowi dowód rytuałów związanych ze zmieniającymi się porami roku oraz przesileniem letnim i zimowym. Alternatywnie, wyrównania identyfikowane szczególnie z gwiazdami, wskazują na megalityczny kalendarz, wykorzystywany do opracowywania dat lub do odzwierciedlania lub przewidywania wydarzeń astronomicznych, takich jak zaćmienia Słońca.

Anglia
Fot. Stonehenge/ needpix.com/ sciencefreak

Wyświetl ten post na Instagramie.

Moving the clocks forward with a British smile: while most heritage sites are closed at the moment, they may still have their charm, just like Stonehenge, where English Heritage staff announced to have repositioned the stones for he start of today’s summer time. The site is perhaps the world’s most famous prehistoric monument. It was built in several stages: the first monument was an early henge monument, built about 5,000 years ago, and the unique stone circle was erected in the late Neolithic period about 2500 BC. In the early Bronze Age many burial mounds were built nearby. Today, together with Avebury, Stonehenge forms the heart of a World Heritage Site, with a unique concentration of prehistoric monuments. Interested to learn more? Try visiting Stonehenge by virtual tour, which is available on their website: www.english-heritage.org.uk ___________ Mit einem britischen Lächeln die Uhren vorwärts bewegen: Obwohl die meisten Kulturstätten derzeit geschlossen sind, mögen sie immer noch ihren Charme haben, genau wie Stonehenge, wo englische Mitarbeiter des Kulturerbes gemeldet haben, die Steine für den Beginn der heutigen Sommerzeit neu positioniert zu haben. Die Stätte ist vielleicht das berühmteste prähistorische Denkmal der Welt. Es wurde in mehreren Etappen errichtet: Das erste Monument war ein frühes Henge-Denkmal, das vor etwa 5.000 Jahren errichtet wurde, und der einzigartige Steinkreis wurde in der späten Jungsteinzeit um 2500 v. Chr. errichtet. In der frühen Bronzezeit wurden viele Grabhügel in der Nähe errichtet. Heute bildet Stonehenge zusammen mit Avebury das Herzstück eines Weltkulturerbes mit einer einzigartigen Konzentration von prähistorischen Monumenten. Sind Sie daran interessiert, mehr zu erfahren? Besuchen Sie, Stonehenge mit einem virtuellen Rundgang, der auf der Website www.english-heritage.org.uk verfügbar ist. #englishheritage #summertime #stonehenge #humor #kulturerbe #sommerzeit #clocksforward #uhrenvorstellen #culturalheritage #worldheritagesite #exponatec #koelnmesse

Post udostępniony przez EXPONATEC (@exponatec)

Źródło: National Geographic

Następny artykuł