Zamek w Bobolicach. Byliście tam?wikimedia.commons/ Hotelzamekbobolice/ CC BY-SA 4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Zwiedzaliście zamek w Bobolicach? Robi ogromne wrażenie

Zamek to świetna atrakcja turystyczna dla wszystkich osób, które kochają zwiedzać. W naszym kraju jest ich dużo i każdy z nich kryje jakąś historię. Jednym z takich miejsc jest zamek w Bobolicach. Podróżujący uwielbiają to miejsce.

Zamek to niesamowite miejsce. Jest to ogromna budowla, która robi wielkie wrażenie. W Polsce jest dużo zwolenników tego typu zabytków. Nic dziwnego, ponieważ na terenie naszego kraju jest ich dużo. Jednym z przykładów jest zamek królewski w Bobolicach.

Niestety, zła wiadomość dla Polaków wracających do kraju. Tysiące ludzi może mieć problemy w podróżyNiestety, zła wiadomość dla Polaków wracających do kraju. Tysiące ludzi może mieć problemy w podróżyCzytaj dalej

Zamek w Bobolicach. Jaka jest jego historia?

Zamek w Bo­bo­li­cach zbu­do­wa­ny zo­stał w po­ło­wie XIV stulecia z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go jako ko­lej­na wa­row­nia strze­gą­ca po­łu­dnio­wej gra­ni­cy Pań­stwa Pol­skie­go. Na przestrzeni lat miał wielu właścicieli. W roku 1370 Lu­dwik An­de­ga­weń­ski nadał ją księ­ciu Wła­dy­sła­wo­wi Opol­czy­ko­wi.

Ten z kolei przekazał go w rę­ce An­drze­ja Scho­eny. Później zarządzali nim też między innymi Sza­frań­co­wie, Trest­ko­wie, Kre­zo­wie i Cho­da­kow­scy.

Żona polskiego podróżnika potwierdziła. Rozwodzą się, ogromne zaskoczenieŻona polskiego podróżnika potwierdziła. Rozwodzą się, ogromne zaskoczenieCzytaj dalej

Budowla została stworzona z białego wapienia. Wzniesiono go na ska­li­stym wzgó­rzu o wy­so­ko­ści 360 m n. p. m. Stworzona została cy­lin­drycz­na wie­ża, a obok niej miesz­kal­ny budynek. System obronny był wzmacniany przez basz­ty. Zamek miał średniowieczny charakter, jednak w czasie wojen został zniszczony. Po odbudowie nadano mu inny styl.

Dzisiaj grzeje: 1. Nagle wprowadzili nowe obostrzenia na granicach z Polską i nie tylko. Jest potwierdzenie od naszego sąsiada
2. Biedronka chce ponowić ostatni sprzedażowy sukces. Dzisiaj sklepy czeka szturm klientów, czekali na powtórkę
3. Gwiazda TVP wywołała skandal w hotelu swoją bielizną. Patrzyli na nią wszyscy, trudno się dziwić

W 2011 roku zakończono rekonstrukcję. Odnowiono prze­bieg pier­wot­nych mu­rów i cha­rak­ter póź­niej­szych prze­bu­dów zam­ku, wy­do­by­to tak­że wie­le ar­te­fak­tów w po­sta­ci mo­net, fra­gmen­tów ka­fli pie­co­wych, na­czyń szkla­nych o­raz e­le­men­tów me­ta­lo­wych. Byliście w tym zamku? Podobał wam się? Czekamy na wasze opinie na Facebooku.

Gwiazda Polsatu rozgrzała fanów do czerwoności. Niczego się nie wstydzi, zdjęcie z rajskiej plaży aż onieśmielaGwiazda Polsatu rozgrzała fanów do czerwoności. Niczego się nie wstydzi, zdjęcie z rajskiej plaży aż onieśmielaCzytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Mężczyzna stworzył działający miecz świetlny. Fan Gwiezdnych Wojen popisał się niesamowitym wynalazkiem
  2. Przełomowy dokument UE. Realne wsparcie otrzymają tysiące Polaków
  3. W weekend pogoda nie będzie rozpieszczać. Nad Polskę zbliżą się front, który nie zachęci do podróżowania
  4. Ogłaszają weekendowy lockdown. Podali szczegóły. Za polską granicą podjęto decyzję
  5. Zrobili zdjęcie na wycieczce w górach. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Niewiarygodne
  6. Zostawiła niemowlę z kotem i wyszła tylko "na minutkę". Widok, jaki zastała po powrocie sprawił, że dech zaparło jej w piersi
  7. IKEA zakazała pracownikom noszenia symboli strajku kobiet? Tak, to prawda

Źródło: zamkipolskie.pl

Następny artykuł