podróże po europiefot. google maps (screen)

Nowe zasady w Europie. Polska musi posłuchać, dotyczą milionów ludzi, wszystko przez pandemię, dotkną podróżujących

Podróże po Europie są skomplikowane ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Unia wprowadziła nowe zasady, które dotyczyć będą wszystkich.

Podróże po Europie utrudnia zdecydowanie pandemia koronawirusa oraz liczne obostrzenia, które różnią się w zależności od państwa. Zdecydowano wprowadzić poważne zmiany, które podzielą Unię na strefy, jednak pozostawią państwom decyzję o zasadach wjazdu.

Podróże po Europie będą łatwiejsze?

Zgodnie z decyzją Wspólnoty Europejskiej, państwa członkowskie będą miały obowiązek informowania reszty o wprowadzanych obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zobowiązane również będą do regularnego przesyłania danych do Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zawierających liczbę nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni oraz liczbę wykonanych testów, a także odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu. Przypomnijmy, że dotyczy to wszystkich krajów zjednoczonych w UE, zgodzić się więc na to musi również Polska.

– Pandemia Covid-19 zakłóciła nasze codzienne życie. Ograniczenia w podróżowaniu utrudniają niektórym naszym obywatelom dostanie się do pracy, na uniwersytet lub odwiedzanie bliskich. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zapewnienie koordynacji wszelkich środków wpływających na swobodny przepływ oraz udzielenie naszym obywatelom wszelkich informacji, których potrzebują przy podejmowaniu decyzji o podróży – powiedział niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth.

Państwa Unii Europejskiej zostaną podzielone na cztery strefy:

  • zielona: państwa, w których wskaźnik nowych zakażeń w ciągu 14 dni jest niższy niż 25 na 100 tysięcy mieszkańców, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4 proc.
  • pomarańczowa: państwa, w których wskaźnik nowych zakażeń w ciągu 14 dni jest mieści się w zakresie 25-50 na 100 tysięcy mieszkańców, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4 proc.
  • czerwona: państwa, w których wskaźnik nowych zakażeń w ciągu 14 dni jest wyższy niż 50 na 100 tysięcy mieszkańców, a wskaźnik pozytywnych testów wyższy niż 4 proc.
  • szara: państwa, które z powodu niewystarczających informacji nie mogły być zakwalifikowane do żadnej z powyższych lub wskaźnik testowania jest niższy niż 300.

Zgodnie z rekomendacjami państwa członkowskie nie powinny utrudniać swobodnego przepływu osób przez granice. Przedstawiciele nie zgodzili się na wprowadzenie wspólnych zasad dotyczących wykonywania testów na Covid-19 i poddawania się kwarantannie.

Źródło: Wirtualna Polska

Następny artykuł